dr inż. Dariusz Banasiak

Katedra Informatyki Technicznej W4/K9

Politechnika Wrocławska

pok. 306 C-3, tel. 71 320 32 88

e-mail: dariusz.banasiak@pwr.edu.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Materiały dla studentów

 

 

Sztuczna inteligencja (INEK00018) – semestr 6

 

Wykład:

 

             1.     Wprowadzenie                              - wykład1.pdf

             2.     Przeszukiwanie                              - wykład2.pdf

             3.     Przeszukiwanie heurystyczne        - wykład3.pdf

             4.     Strategie w grach                           - wykład4.pdf

             5.     Reprezentacja wiedzy                   - wykład5.pdf

             6.     Język Prolog                                  - wykład6.pdf

             7.     Wiedza niepewna (1)                     - wykład7.pdf

             8.     Wiedza niepewna (2)                     - wykład8.pdf

             9.     Uczenie się maszyn                       - wykład9.pdf

         10.     Algorytmy genetyczne                  - wykład10.pdf

         11.     Programowanie genetyczne           - wykład11.pdf

         12.     Przetwarzanie j. naturalnego         - wykład12.pdf

 

Wyniki kolokwium na wykładzie:

31.05.2017 (środa)                        - SI_w2017_sr_kol1.pdf           

01.06.2017 (czwartek)                   - SI_w2017_czw_kol1.pdf

 

Ćwiczenia:

 

             1.     Przeszukiwanie                              - lista1.pdf

             2.     Heurystyki, gry                              - lista2.pdf

             3.     Logika, wnioskowanie                  - lista3.pdf

             4.     Prolog                                            - lista4.pdf

             5.     Wiedza niepewna                          - lista5.pdf

 

Wyniki kolokwium na ćwiczeniach:

czwartek/TP    7.30 (01.06.2017) - SI_cw_cz_TP_730.pdf           

czwartek/TP  11.15 (01.06.2017)  - SI_cw_cz_TP_1115.pdf

środa/TN       15.15 (07.06.2017)  - SI_cw_sr_TN_1515.pdf

czwartek/TN   7.30 (08.06.2017) - SI_cw_cz_TN_730.pdf          

czwartek/TN 11.15 (08.06.2017)  - SI_cw_cz_TN_1115.pdf

środa/TP       13.15 (14.06.2017)   - SI_cw_sr_TP_1315.pdf

środa/TP       15.15 (14.06.2017)   - SI_cw_sr_TP_1515.pdf

 

 

Poprawa 22.06.2017 (wykład, ćwiczenia)  - SI_poprawa_22062017.pdf

 

 

Struktury danych i złożoność obliczeniowa (INEK006) – semestr 4

 

Projekt:

 

     SDiZO_wprowadzenie                      - SDiZO_wprowadzenie.pdf       

 

1.    SDiZO_lista1                                - SDiZO_lista1.pdf

2.    SDiZO_lista2                                - SDiZO_lista2.pdf

3.    SDiZO_lista3                                - SDiZO_lista3.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Konsultacje w sesji:

 

wtorek                   11.00 – 13.00      (Uwaga! W dniu 25.07.2017 konsultacje od 10.00 do 12.00)    

czwartek                11.00 – 13.00