dr inż. Dariusz Banasiak

Katedra Informatyki Technicznej W4/K9

Politechnika Wrocławska

pok. 306 C-3, tel. 071 320 32 88

e-mail: dariusz.banasiak@pwr.edu.pl

 

 

Materiały dla studentów

 

 

Projektowanie systemów z dostępem w języku naturalnym (INEU00215WP) – semestr 2

 

Projekt:

 

Proponowane tematy projektów                    - INEU00215_projekt.pdf

 

Wykład:

 

1. Wprowadzenie                                                              - wykład1.pdf

2. Analiza mowy (parametry opisu sygnału mowy)         - wykład2.pdf

3. Ukryte modele Markowa                                              - wykład3.pdf

4. Wprowadzenie do przetwarzania tekstów                   - wykład4.pdf

5. Pojęcie gramatyki. Analiza składniowa języka …        - wykład5.pdf

6. Analiza składniowa języka polskiego                           - wykład6.pdf

7. Analiza semantyczna języka naturalnego                     - wykład7.pdf

8. Cechy semantyczne wyrazów. Słownik Wordnet   - wykład8.pdf

9. Analiza pragmatyczna wypowiedzi. Anafora …         - wykład9.pdf

 

 

Logika układów cyfrowych (INEK00001L) – semestr 3

 

Laboratorium:

 

1.  Układy kombinacyjne                               - luc202.pdf

2.  Układy sekwencyjne                                - luc203.pdf

3.  Automaty Moore’a i Mealy                      - luc207.pdf

4.  Komputerowa realizacja automatów        - luc208.pdf

5.  Automat NFA                                           - luc204.pdf

6.  Wyrażenia regularne                                 - luc205.pdf

7.  Automat parametryczny                           - luc206.pdf    luc206d.pdf 

8.  Analiza automatów                                   - luc209.pdf

9.  Automat z parametrem wewnętrznym      - luc210.pdf    luc211.pdf

10.Automat asynchroniczny                          - luc212.pdf

 

 

Projektowanie efektywnych algorytmów (INEK00032P) – semestr 5

 

Projekt:

 

Wprowadzenie                                               - PEA_wprowadzenie.pdf

Projekt nr 1                                                    - PEA_proj1.pdf

Projekt nr 2                                                    - PEA_proj2.pdf

Projekt nr 3                                                    - PEA_proj3.pdf

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Konsultacje w sesji:

 

wtorek                      11.00 – 13.00

czwartek                   11.00 – 13.00