dr inż. Dariusz Banasiak

Katedra Informatyki Technicznej W4/K9

Politechnika Wrocławska

pok. 306 C-3, tel. 71 320 32 88

e-mail: dariusz.banasiak@pwr.edu.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Materiały dla studentów

 

 

Sztuczna inteligencja (INEK00018) – semestr 6

 

Wykład:

 

           1.    Wprowadzenie                              - wykład1.pdf

           2.    Przeszukiwanie                             - wykład2.pdf

           3.    Przeszukiwanie heurystyczne       - wykład3.pdf

           4.    Strategie w grach                          - wykład4.pdf

           5.    Reprezentacja wiedzy                   - wykład5.pdf

           6.    Język Prolog                                 - wykład6.pdf

           7.    Wiedza niepewna (1)                    - wykład7.pdf

           8.    Wiedza niepewna (2)                    - wykład8.pdf

           9.    Uczenie się maszyn                      - wykład9.pdf

        10.    Algorytmy genetyczne                 - wykład10.pdf

        11.    Programowanie genetyczne          - wykład11.pdf

 

Wyniki kolokwium na wykładzie:

23.05.2018 (środa)                        - SI_w2018_sr_kol1.pdf

30.05.2018 (czwartek)                  - SI_w2018_cz_kol1.pdf

13.06.2018 (środa - poprawa)       - SI_w2018_SR_popr.pdf

14.06.2018 (czwartek - poprawa) - SI_w2018_CZ_popr.pdf

 

Ćwiczenia:

 

           1.    Przeszukiwanie                             - lista1.pdf

           2.    Heurystyki, gry                             - lista2.pdf

           3.    Logika, wnioskowanie                  - lista3.pdf

           4.    Prolog                                            - lista4.pdf

           5.    Wiedza niepewna                          - lista5.pdf

 

Wyniki kolokwium na ćwiczeniach:

środa/TN   18.55 (23.05.2018)          - SI_cw_sr_TN_1855.pdf

czwartek/TN   11.15 (30.05.2018)    - SI_cw_cz_TN_1115.pdf

czwartek/TN   13.15 (30.05.2018)    - SI_cw_cz_TN_1315.pdf

środa/TP   18.55 (06.06.2018)           - SI_cw_sr_TP_1855.pdf

czwartek/TP   11.15 (07.06.2018)     - SI_cw_cz_TP_1115.pdf

czwartek/TP   13.15 (07.06.2018)     - SI_cw_cz_TP_1315.pdf

 

czwartek (14.06.2018 - poprawa)     - SI_cw_poprawa.pdf

 

 

Struktury danych i złożoność obliczeniowa (INEK00026P) – semestr 4

 

Projekt:

 

     SDiZO_wprowadzenie                      - SDiZO_wprowadzenie.pdf        

 

1.   SDiZO_lista1                                - SDiZO_lista1.pdf

2.   SDiZO_lista2                                - SDiZO_lista2.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Konsultacje w sesji:

 

wtorek                   11.00 – 13.00

czwartek                11.00 – 13.00